Liên hệ

Địa chỉ: 31/26 Đường Lang Liêu – Phường Vĩnh Phước  – Nha Trang
Hotline: 093 598 77 39
Phone: 0982 29 99 88
Email: hoa_nha_trang@yahoo.com

Tài khoản ngân hàng
Dương Thị Yến
Đông Á: 0105080954
Vietcombank: 0061001020987
Agribank: 4701205119683